Kako postati nepremičninski posrednik?

Delo nepremičninskega posrednika – posrednika za nepremičnine predstavlja marsikomu sanjski poklic. Dinamični delovnik, spoznavanje novih ljudi, zanimanje za nepremičnine, velik zaslužek…, kar vas vabi, da se odločite poklicno ukvarjati s posredovanjem nepremičnin.

Kakšni so koraki, da lahko začnete z delom kot nepremičninski posrednik oziroma nepremičninska posrednica?

Najprej si morate pridobiti nepremičninsko licenco in z vpisom v imenik nepremičninskih posrednikov, kakor zahteva zakonodaja, pridobite uradni status nepremičninskega posrednika in lahko začnete z delom.

Kakšen je postopek za pridobitev nepremičninske licence?

V skladu z Zakonom o nepremičninskem posredovanju Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) izda posamezniku na njegovo zahtevo licenco za opravljanje poslov posredovanja v prometu z nepremičninami in ga vpiše v imenik nepremičninskih posrednikov, če ima:

  • najmanj višjo strokovno izobrazbo,
  • opravljen strokovni izpit –  NPK posrednik/posrednica za nepremičnine,
  • ni bil pravnomočno nepogojno obsojen za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma gospodarstvo na kazen zapora več kot tri mesece, ki še ni izbrisana.

Če vlagatelj nima višje strokovne izobrazbe, lahko kljub temu pridobi status nepremičninskega posrednika. V tem primeru mora imeti končano najmanj splošno srednjo šolo, srednjo tehnično ali drugo srednjo strokovno šolo po programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe oziroma temu ustreznega izobraževanja ter imeti najmanj tri leta delovnih izkušenj pri poslovanju z nepremičninami in pozitivno mnenje MOP.

Potrebna znanja in spretnosti, ki jih mora novi posrednik osvojiti, so predpisana v Katalogu strokovnih znanj in spretnosti.

Na preverjanje znanja – izpit se lahko pripravljamo sami ali pa se udeležimo priprav pri enem izmed izvajalcev priprav za preverjanje znanja in spretnosti za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije.

Informacije o izvajalcih izobraževanja, strokovnih izpitih in rokih so objavljeni na spletni strani Nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije.

Izpit se izvaja pri izvajalcih preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij, ki so vpisani v register Državnega izpitnega centra.

Po uspešno opravljenem izpitu kandidat na MOP vloži Zahtevo za vpis v imenik nepremičninskih posrednikov.

Ali ste vedeli?

Po določbi Zakona o nepremičninskem posredovanju se je nepremičninski posrednik dolžan dopolnilno usposabljati vsakih 5 let oziroma ob spremembi predpisov. Dopolnilnega izobraževanja se morajo udeležiti tudi vsi posredniki, ki so strokovni izpit opravili pred 1.1.2009.

Pridobili ste licenco, želite  profesionalno delati?

Znanje, ki ste ga dokazali na izpitu, je strokovna podlaga za delo. Sedaj pa si postavljate vprašanja: Kako se lotiti posla nepremičninskega posrednika, da bomo čimprej uspešni in zadovoljni? Želimo delati samostojno ali v timu? Znamo vse ali pa se moramo še veliko naučiti, predvsem kako si pridobiti zaupanje stranke, prepoznati njene potrebe in ji pomagati najti rešitve.

Če se tako odločite, se lahko vsega naučite in neprestano izpopolnjujete svojo profesionalnost posla z nepremičninami. Vendar sami težko, zato je najbolje, da se odločite vstopiti v sistem izobraževanja preverjene nepremičninske agencije, ki zagotavlja vrhunsko znanje in uspešnost.

Če bi želeli postati nepremičninski posrednik pri RE/MAX-u, nam pišite na e-mail naslov kariera.info@re-max.si

Share this post

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

*

scroll to top