StatisticniUradRS-razmereStanovanj.png

V kakšnih stanovanjskih razmerah živijo slovenska gospodinjstva?

V letu 2017 je bilo 77% gospodinjstev v dobrem stanju, kar pomeni, da ni bilo zaznanih s strani lastnikov nobenih težav zaradi puščanja strehe, vlažnih sten ali vlažnih temeljev ali razpadajočih okenskih okvirjev. Podoben odstotek gospodinjstev je bil tudi v letu prej (2016). Gospodinjstva,…